Sản phẩm mới

Hỗ trợ khách hàng

0254.3543591- 0915051879

Đối tác

NPV..Vard

NPV - (Bản sao)Quatron

Triyardcái mép

Vietsovpetropvc-ic

canawestptsc

BUBBLEDECKunicons

lilamaposco

roll-royce

Máy biến áp khô

Máy biến áp khô

Model:

Đặc điểm

 

MÁY BIẾN ÁP KHÔ

 

Tiêu chuẩn Điện áp Tổ đấu dây Dung lượng
TCVN 1984 - 1994 15KV, 22KV + 2x2,5%/ 0,4KV  

 

 

MÁY BIẾN ÁP KHÔ   _   454 KVA
Thông số kĩ thuật
Tổn hao không tải Po (W) 5
Dòng điện không tải Io (%) 5±6
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) 5
Điện áp ngắn mạch Uk (%) 6±7
Kích thước máy
L 34543
W 54
H 54
A 0
Trọng lượng
Dầu 345
Ruột máy 543
Tổng 54

 

Loại thiết bị khác