Sản phẩm mới

Hỗ trợ khách hàng

0254.3543591- 0915051879

Đối tác

NPV..Vard

NPV - (Bản sao)Quatron

Triyardcái mép

Vietsovpetropvc-ic

canawestptsc

BUBBLEDECKunicons

lilamaposco

roll-royce

Hộp kéo khẩn cấp địa chỉ

Hộp kéo khẩn cấp địa chỉ

Model:

Đặc điểm

Mô tả:
DCP-ASM là dòng nút kéo khẩn địa chỉ của hãng Hochiki Mỹ. Dùng được với tất cả các tủ báo cháy địa chỉ của hãng Hochiki Mỹ thế hệ thứ 9 trở lên, Không dùng được cho tủ thế hệ thứ 8.

Đặc điểm
Thiết kế giao tiếp địa chỉ.
Vật liệu kim loại.
Tác động đơn hoạt tác động kép tuỳ vào model.
Rất dễ sữ dụng.
Hai trạng thái LED, trạng thái thông thường và trạng thái khi bị kích hoạt.
Địa chỉ được lập trình trên EEPROM.
Địa chỉ có thể thay đổi khi lắp đặt.
Đầu nối dây cho phép đấu dây đến 2.8mm2

Loại thiết bị khác