Sản phẩm mới

Hỗ trợ khách hàng

0254.3543591- 0915051879

Đối tác

NPV..Vard

NPV - (Bản sao)Quatron

Triyardcái mép

Vietsovpetropvc-ic

canawestptsc

BUBBLEDECKunicons

lilamaposco

roll-royce

EcoAir® Vapor Corrosion Inhibitor/Fogger, VpCI®-337

EcoAir® Vapor Corrosion Inhibitor/Fogger, VpCI®-337

Model:

Đặc điểm

• Bảo vệ nhanh những bề mặt kim loại trong quá trình vận chuyển
• Bảo vệ ngay lập tức

•Tác dụng 12 tháng
• Không độc, không cháy
 

Loại thiết bị khác