Sản phẩm mới

Hỗ trợ khách hàng

0254.3543591- 0915051879

Đối tác

NPV..Vard

NPV - (Bản sao)Quatron

Triyardcái mép

Vietsovpetropvc-ic

canawestptsc

BUBBLEDECKunicons

lilamaposco

roll-royce

EcoAir® Non-Toxic Rust Remover VpCI®-422 & 423

EcoAir® Non-Toxic Rust Remover VpCI®-422 & 423

Model:

Đặc điểm

• Phân huỷ sinh học, loại bỏ gỉ vô cơ
• Bảo vệ chống gỉ đa kim loại
• An toàn với môi trường, không độc, không cháy
Đã được phê duyệtđể xử lýtrực tiếpở Biển Bắc nước Mỹ

Loại thiết bị khác